Welcome to Sofia Chamber of Commerce and Industry
 
Welcome toSofia Chamber of Commerce and Industry

Партньори
Услуги за членовете
Оферти на / за членовете
Държави
Топ 10Вход
 Име
 Парола


Регистриране
Загубена парола

Интранет за членове

  


Новини: Променяме се или край след 96 месеца
24 Юли 2009 г. - 11:03 ч.
[ Изпрати на партньор | Версия за печат ]
Според Принц Чарлз е нарушен баланса на взаимоотношенията между човека и Природата.

Или ще прменим отношението си към природата или край сед 96 месеца

Според Принц Чарлз е нарушен балансана взаимоотношенията между човека и Природата. От този факт произтича екологична катастрофа. Той предлага конкретни стратегии и решения за излизане от дисбаланса. Някои британски медии несправедливо определят като апокалиптична лекцията му „С поглед в бъдещето”. Човекът като продукт на Природата е част от цялостната, хармонична биосистема, но само една част, а не неин господар! За девет месеца на годината човечеството изразходва полагащите му се за годината природни ресурси, което означава, че от септември до декември човечеството консумира от капитала на природата. В лекцията се прави интересна аналогия между икономическата криза и природната криза. Принц Чарлз нарича „Природата – нашата най-голяма банка”, която е на път да фалира, тъй като „ние не изпълняваме нашата част от сделката”. В западния модел на консумация има грешки. Проблемът е , че по този модел вървят всички развиващи се страни. Към това прибавени фактите за топящите се снежни шапки на двата полюса, изсичането на Амазонската гора, която се явява жизнения колан на планетата със способността на дърветата в екваториалната джунгла да излъчват в атмосферата 20 билиона тона вода всеки ден и с това да абсорбират покачващата се температура на въздуха. От 1950 до сега ние сме намалили тази гора с 1/3 и продължаваме ежедневно да я унищожаваме, както и да замърсяваме почвата с продължително и изтощително пестицидно земеделие. Какво може да се направи? На първо място промяна в начина, по който мислим и се отнасяме към природата, възприемане на Човека като част от една хармонична система, превръщане на „Ерата на консумация и удобство” във „Ера на отговорност” , възприемането на един интегриран подход в начина по който живеем и осъществяваме бизнеса си. След като има ежегодна финансова отчетност, защо да не се въведе и екологична отчетност – бизнесът да отговаря за начина, по който употребява и възстановява природните ресурси. Интересни примери са създадените вече безотпадъчни производствени вериги, където отпадъка на една компания се явява ресурс на друга. Глобализацията на света се осъществява в грешната от гледна точка на природните модели посока - от горе на долу. Нали в природата растенията растат от корена на горе. Подчертава се значението наонова, което формира „долу” – общностите, местния бизнес и групи от хора и събития на местно ниво. На този етап е необходимо да се отбележи голямата роля на не правителствения сектор, на различните сдружения и техните връзки вътре в обществото, както и с управляващия елит, за което са необходими нови закони и механизми на работа. Новото общество ще трябва да се погрижи да им отреди полагащата се роля на отговорни звена в управлението на природата на местно ниво. Друг нова инициатива е модерната урбанизация, къщите и градовете на новото време проектирани в съобразени с природата пространства и материали. Лекцията припомня, че на човечеството му остават само 96 месеца, след като Принц Чарлз обяви през м. март началото на 100 месеца броене до пълното изтощение на ресурсите на земята В този отрязък от време човечеството все още може да обърне хода на историята и да даде бъдеще на своите деца „ ако възприеме нови технологии, начин на живот и най-важното, интегриран подход на мислене и възприятие на света, който може да трансформира нашите взаимоотношения със земята, която ни дава живот.” Пълната версия на лекцията можете да прочетете на www.princeofwales.gov.uk/speechesandarticles/

Статията ни е предоставена от доц. Пенчо Пенчев, радетел на Устойчивото развитие. Доц. Пенчев изнесе кратка лекция по време на бизнес закуска организирана от Софийска камара.

 


 
Рейтинг

12345
Променяме се или край след 96 месеца | Вход | 0 Коментара
Коментарите представят мнението на лицето, което ги публикува.
Те не представят мнението на редактора на сайта.
 © Copyright 2005 Софийска Търговско-Промишлена Камара. Всички права запазени  Дизайн и разработка Сирма АИ ЕАД