Welcome to Sofia Chamber of Commerce and Industry
 
Welcome toSofia Chamber of Commerce and Industry

Партньори
Услуги за членовете
Оферти на / за членовете
Държави
Топ 10



Вход
 Име
 Парола


Регистриране
Загубена парола

Интранет за членове

  


Новини: Новите бенефициенти по ОПАК се запознаха със задълженията си при изпълнението на проектите
23 Юни 2009 г. - 15:18 ч.
[ Изпрати на партньор | Версия за печат ]

Днес в хотел “Шератон” беше проведено обучение за бенефициентите от процедурата за централната, областните и общинските администрации по подприоритет 3.1 “Подобряване на обслужването за гражданите и бизнеса, в това число чрез развитие на електронното управление”, която стартира през октомври 2008 г. По нея бяха одобрени за финансиране 48 проекта.



Новите 48 бенефициенти по Оперативната програма “Административен капацитет” (ОПАК) се запознаха със задълженията си при изпълнението на проектите. Управляващият орган на ОПАК превърна в традиция провеждането на обучителни семинари за всички нови бенефициенти по програмата, с които да ги подготви за правилното управление на проектите, включително и финансовото им отчитане. На тези обучения те биват запознати и със задълженията си при изпълнението на проектите, включително за деклариране на нередности и за спазване на изискванията за информация и публичност.

 

Днес в хотел “Шератон” беше проведено поредното подобно обучение за бенефициентите от процедурата за централната, областните и общинските администрации по подприоритет 3.1 “Подобряване на обслужването за гражданите и бизнеса, в това число чрез развитие на електронното управление”, която стартира през октомври 2008 г. По нея бяха одобрени за финансиране 48 проекта.

 

Ръководителите на екипите се запознаха с общите принципи при управлението на проекти по ОПАК, с практическите аспекти на финансовото управление на проектите, с процеса на мониторинг, който се осъществява както от Управляващия орган (УО) на ОПАК спрямо бенефциентите, така и от страна на самите тях спрямо изпълнителите по проектите. Експерт от Агенцията по обществени поръчки запозна участниците в обучението с прилагането на нормативната уредба по отношение на обществените поръчки, както и с нередностите при обявяване на процедури за обществени поръчки.

 

До момента УО на ОПАК е провел 23 подобни обучения.


 
12345
Новите бенефициенти по ОПАК се запознаха със задълженията си при изпълнението на проектите | Вход | 0 Коментара
Коментарите представят мнението на лицето, което ги публикува.
Те не представят мнението на редактора на сайта.
 © Copyright 2005 Софийска Търговско-Промишлена Камара. Всички права запазени  Дизайн и разработка Сирма АИ ЕАД