Welcome to Sofia Chamber of Commerce and Industry
 
Welcome toSofia Chamber of Commerce and Industry

Партньори
Услуги за членовете
Оферти на / за членовете
Държави
Топ 10Вход
 Име
 Парола


Регистриране
Загубена парола

Интранет за членове

  


Новини: ОГФМСП работи напълно прозрачно
08 Юни 2009 г. - 13:41 ч.
[ Изпрати на партньор | Версия за печат ]
В отговор на наша публикация в бр.15 на „Търговски вестник” и на наше писмо до кмета на София, г-н Бойко Борисов, във връзка с дейността на Общински гаранционен фонд за МСП ( ОГФМСП), в Софийска камара се получи информация, че ОГФМСП работи напълно прозрачно

В отговор на наша публикация в бр.15 на „Търговски вестник” и на наше писмо до кмета на София, г-н Бойко Борисов, във връзка с дейността на Общински гаранционен фонд за МСП ( ОГФМСП), в Софийска камара се получи информация, че ОГФМСП работи напълно прозрачно. Правилникът, отчетите за дейността, бюджетът и други документи, засягащи дейността на фонда, се публикуват на неговата интернет страница: http://ogf-sofia.com/.ОГФМСПе открит за сътрудничество с всички организации, имащи за цел подпомагане на МСП. В тази връзка

Председателят на Софийска Търговско – Промишлена камара, г-н Георги Чернев, ще потвърди среща с оперативното ръководство на фонда, на която ще бъдат поканени и заинтересовани фирми.Бележка:

Общинския Гаранционен Фонд за малки и средни предприятия /ОГФМСП/ е учреден на 17.06.2002 г. с Решение на Столичен Общински Съвет /СОС/. ОГФМСП е специализиран орган на СОС, чиито средствата се образуват със заделяне на 10% от общинската приватизация и се натрупват в отделна сметка в Общинска банка.

Общинският гаранционен фонд гарантира кредити на фирми, само, които са регистрирани или развиват дейност на територията на Столична община. Фондът гарантира пред банките до 50% от кредита на малките фирми, но не повече от 60 хиляди лева. До момента ОГФМСП-СО е подпомогнал над 200 фирми, като е съдействал за отпускане на кредити за над 17 000 000 лева . В повечето случаи пред фонда кандидатстват с проекти не отделните фирми, а финансиращите институции, като ползата е двустранна - фирмата получава облекчено кредитиране, а банката увеличава броя на клиентите си.

Целите на ОГФМСП са провеждане на политиката на Столична община за подпомагане на малкия и среден бизнес на нейната територия чрез гарантиране на част от кредитния риск по кредити, предоставени целево от финансови институции на малки и средни предприятия, регистрирани или развиващи дейността си на територията на Столична община.

Целите на ОГФМСП се реализират чрез сключване на споразумения с търговски банки и други финансови институции, които осъществяват специални програми за кредитиране на малки и средни предприятия, разработване на схеми за гарантиране на кредити за малки и средни предприятия, които да определят размера и валидността на гаранциите.
Дейността на ОГФМСП-СО се извършва по два начина:

  • ОГФМСП-СО изпраща фирми – кредитоискатели до банките с писмо , като предварително проучва състоянието на фирмата, в което се цитира, че фондът е склонен да поеме гаранционен ангажимент към тази фирма след окончателното проучване на фирмата от страна на банката.
  • БАНКАТА отправя предложение до ОГФМСП-СО за гаранционна подкрепа, придружено с одобрения от нея кредит.

 
12345
ОГФМСП работи напълно прозрачно | Вход | 0 Коментара
Коментарите представят мнението на лицето, което ги публикува.
Те не представят мнението на редактора на сайта.
 © Copyright 2005 Софийска Търговско-Промишлена Камара. Всички права запазени  Дизайн и разработка Сирма АИ ЕАД