Welcome to Sofia Chamber of Commerce and Industry
 
Welcome toSofia Chamber of Commerce and Industry

Партньори
Услуги за членовете
Оферти на / за членовете
Държави
Топ 10Вход
 Име
 Парола


Регистриране
Загубена парола

Интранет за членове

  


Новини: Финансовите PR специалисти и кризата
09 Април 2009 г. - 17:09 ч.
[ Изпрати на партньор | Версия за печат ]
На 08.04.2009 г Българското Дружество за Връзки с Обществеността организира Кръгла маса на тема „Финансов PR по време на криза”. 

Финансовите PR специалисти и кризата

На 08.04.2009 г Българското Дружество за Връзки с Обществеността организира Кръгла маса на тема „Финансов PR по време на криза”. Основни лектори на събитието бяха Илияна Захариева – мениджър «Комуникации» на Пощенска банка, Румяна Маркова – главен експерт «Връзки с обществеността» на Фонд за гарантиране на влоговете, Александър Урумов – началник отдел «Връзки с обществеността» на БНБ иНиколай Бойков – изпълнителен директор на AllChannelsCommunicationPR. В събитието взеха участие повече от 100 души – предимно специалисти по Връзки с обществеността и журналисти от финансовия сектор. В дискусията активно се включиха Ана Динкова – началник отдел „Връзки с обществеността” на Първа Инвестиционна Банка, Камелия Величкова – PRмениджър на Банка ДСК, Валерия Стойкова от в. „Стандарт”, Александър Грозданов – мениджър на Grozdanovcommunicationsconsulting, Мая Гарабедян – маркетинг мениджър на Piraeusbank, Мирослава Митева от Insurance.bg, Васил Атанасов от в. ”Дневник”, Любомир Златков – PRна НСИ, Антония Ценова от Алфа Финанс Холдинг, Диана Димчева – Връзки с обществеността в Синергон Холдинг и мн. др. Сред присъстващите бяха също PRспециалисти от UnicreditBulbank,Българо-Американска Кредитна Банка, Citybank, Корпоративна търговска банка, Пощенска банка, представители на много prагенции и бизнес медии в България. В първия панел «Публични комуникации във финансовия сектор по време на криза», Илияна Захариева и Мирослава Митева засегнаха теми като липсата на български проучвания относно комуникациите и последвалата невъзможност за добро прогнозиране и адекватна комуникация. Бяха приведени конкретни примери с проучвания от САЩ. Много значими за просъстващите се оказаха проблемите за кредита на доверие и как се управлява той; реакциите по време на криза от страна на финансовите институции към различните публики; включването на всички публики в комуникацията с точни и ясни послания; значението на истинността в комуникацията; ролята на PRспециалиста при комуникацията с публиките и намирането на правилните думи; ролята на PRспециалиста при образоването на различните публики – независимо служители, медии, корпоративни клиенти или физически лица; корпоративната социална отговорност като инструмент за справяне с кризата и др. Като последен лектор, Николай Бойков говори конкретно за корпоративната репутация в кризисен контекст и погледът към кризата като възможност за нейното подобряване, а не като потенциален проблем. Той обсъди въпроса за PRбюджетитеи още по-голямата изобретателност на PRпрактиците в затруднена икономическа ситуация. Г-н Бойков отново напомни, че не бива да има противопоставяне между PRспециалисти и журналисти, защото те са част от единен комуникационен процес и имат една и съща цел – да информират публиките. Той акцентира и върху значението на лидера в кризисния контекст или колко е важно начело на дадена корпорация или институция да стои човек, който да покаже своето човешко лице. По този повод отново бе засегнат и въпроса за вътрешните комуникации и тяхната решаваща роля за отправянето на правилни послания към външните публики. Дискусията ще продължи през лятото под надслов „Комуникациите по време на криза” с актуална тема – „Политически PR в условията на избори”. Олег Минтусов го нарича още GR .

На снимката от ляво на дясно Илияна Захариева, Пощенска банка и Милена Атанасова, председател БДВО. 


 
12345
Финансовите PR специалисти и кризата | Вход | 0 Коментара
Коментарите представят мнението на лицето, което ги публикува.
Те не представят мнението на редактора на сайта.
 © Copyright 2005 Софийска Търговско-Промишлена Камара. Всички права запазени  Дизайн и разработка Сирма АИ ЕАД