Welcome to Sofia Chamber of Commerce and Industry
 
Welcome toSofia Chamber of Commerce and Industry

Партньори
Услуги за членовете
Оферти на / за членовете
Държави
Топ 10Вход
 Име
 Парола


Регистриране
Загубена парола

Интранет за членове

  


Обучение: Практическо управление на договори
08 Април 2009 г. - 15:23 ч.
[ Изпрати на партньор | Версия за печат ]

На 29-30 април 2009 в София, СТЦ ИНТЕРПРЕД фирма ПРОДЖЕКТА, член на Софийска камара организира семинар на тема: Практическо управление на договори по Червената и Жълтата книги на FIDIC/ФИДИК. Лектор: Марк Кастел, MBA, MRICS, ACIArb.Курсът разглежда често срещани и важни проблеми, които възникват в проекти, използващи Червената и Жълтата книги на FIDIC. Участниците трябва да имат предварителен опит или познания по договорните условия на FIDIC. Тази тема е специално избрана, тъй като всички инфраструктурни проекти, финансирани от Структурните фондове на ЕС за България, ще използват договорните условия на Червената и Жълтата книги на FIDIC. Договорните условия на тези книги са предпочитани и от много голям брой международни частни инвеститори. Курсът включва много интерактивни упражнения, казуси и групови дискусии. Ще бъдат използвани и презентации, които да попълнят липсите в знанията на участниците и да подпомогнат по-доброто разбиране на материала.

 

Курсът включва интерактивна семинарна работа по казуси и групови дискусии за илюстриране и затвърждаване на познанията по темите (75% от времето). Лекторът ще използва презентации за попълване на познанията и за да подпомогне по-доброто разбиране на темите (25% от времето).

 

Предварителни изисквания: познаване на условията на Червената и Жълтата книги на FIDIC. За тези които не са запознати добре с условията, се препоръчва да посетят първия семинар по FIDIC на 27-28.04.2009 г.

 

Цели

Целта на семинара е да затвърди и разшири познанията и опита на участниците по прилагането на Червената и Жълтата книги на FIDIC. В края на семинара участниците:

·Ще бъдат в състояние да разбират по-добре клаузите на Червената и Жълтата книги

·Ще могат да разбират практическите последствия от клаузите на Червената и Жълтата книги по време на целия период на договора

·Ще разбират приложението на Червената и Жълтата книги: по време на тръжния период, в периода веднага след възлагане на договора, по време на строителството, при завършването на строителството, при предаването / приемането, при разрешаването на официални спорове

·Ще разбират как да разрешават често възникващи проблеми в строителните проекти.

 

Съдържание

За основа на курса ще бъде използван типичен инфраструктурен проект. Проектът ще бъде проследен от началото до края, включително:

·Тръжен период

·Период веднага след възлагане на договора

·Строителство

·Завършването на строителството

·Предаване / приемане

 

За всеки етап ще бъдат разгледани съответните договорни клаузи на Червената и Жълтата книги на FIDIC. След това ще бъдат направени упражнения, за да се покаже как задълженията на страните се реализират на практика. Това ще бъде последвано от групови дискусии. Обучителният процес ще бъде подпомогнат чрез пресъздаването на реални ситуации. Ще бъдат използвани казуси при разглеждането на проблеми, които възникват по време на строителството.

 

Ще бъдат разгледани следните теми:

·Задължения на страните по време на тръжния период

·Точност на информацията, предоставена по време на тръжния период

·Предаване и одобрение / неодобрение на договорните програми и проектната документация

·Ефектите от напредването на работата на Изпълнителя по-бързо от предвиденото и по-бавно от предвиденото

·Междинни плащания

·Вариации

·Форс мажор

·Забавяне на работите

·Искове/придържане към договорените процедури за искове

·Предварителни тестове и приемане

·Появата на дефекти

Продължителност: 2 дни

Работни езици: английски, със симултанен превод на български език

Материали за участниците: участниците ще получат книжка с презентациите, CD и пълен комплект подробни материали по темите, на български и английски език.

Такса за участие: 580 евро (без ДДС)

Отстъпка при регистрация на един участник за двата семинара на Trett Consulting: 10% от таксата за втория семинар!
За повече информация и записване: тел./факс: 02/983 10 94; 983 53 24, info@projecta.bg, www.projecta.bg


 
12345
Практическо управление на договори | Вход | 0 Коментара
Коментарите представят мнението на лицето, което ги публикува.
Те не представят мнението на редактора на сайта.
 © Copyright 2005 Софийска Търговско-Промишлена Камара. Всички права запазени  Дизайн и разработка Сирма АИ ЕАД