Welcome to Sofia Chamber of Commerce and Industry
 
Welcome toSofia Chamber of Commerce and Industry

Партньори
Услуги за членовете
Оферти на / за членовете
Държави
Топ 10Вход
 Име
 Парола


Регистриране
Загубена парола

Интранет за членове

  


Обучение: Управление на строителни и инженерингови договори
08 Април 2009 г. - 15:14 ч.
[ Изпрати на партньор | Версия за печат ]

На 27 - 28 април 2009 в София, СТЦ ИНТЕРПРЕД, фирма ПРОДЖЕКТА, член на Софийска камара организира семинар на тема: Управление на строителни и инженерингови договори (с използване на договорните условия на FIDIC / ФИДИК). Лектор: Марк Кастел, MBA, MRICS, ACIArb.Целта на този курс е да покаже на участниците по какъв начин те биха могли да допринесат за успеха на един строителен или инженерингов проект чрез ефективното управление на договорите. Курсът ще използва актуалните договорни условия на ФИДИК (изданията от 1999 г.) за илюстриране на основните принципи.

 

Семинарът ще бъде проведен от Trett Consulting (Великобритания), признат лидер в предоставянето на консултантски услуги насочени към проучването и решаването на договорни, финансови и управленски проблеми в сферата на строителството и инженеринга, с 15 клона в целия свят. Trett Con­sulting има много богат международен опит с договорните условия на FIDIC - както в тяхното прилагане, така и в консултирането, решаването на проблеми и обучението.

 

За кого e предназначен семинарът:

Всички участници в строителни и инженерингови проекти, включително:

·Представители на възложители

·Изпълнители

·Ръководители на проекти

·Инженери и супервайзори

·Доставчици на строителни материали, съоръжения и оборудване

·Финансиращи агенции

·Застрахователи

·Юристи

 

Метод на обучение:

Семинарът включва презентации, интерактивни упражнения и казуси за илюстриране на темите и затвърждаване на придобитите знания.

 

Цели

Усвояване на умения за допринасяне за успеха на строителен или инженерингов проект. Участниците ще работят в малки групи по примерен проект от неговото начало до приключването. За основа ще бъдат използвани актуалните стандартни договорни условия на ФИДИК.

 

В края на курса, участниците ще бъдат в състояние да:

·Разбират значението и уместността на договорите/под-договорите

·Да разбират възможностите на етапа на търга

·Да разбират значението на разпределянето на риска

·Да изготвят подходящ и жизнеспособен от бизнес-гледна точка договор/под-договор

·Да разбират важността на Работните програми и Метода на работа

·Да разбират критичната важност на записите, регистрите и уведомленията

·Да изготвят процедури за записи, регистри и уведомления

·Да управляват процеса на промени

·Да установяват и разбират забавянията и прекъсванията

·Да идентифицират искови ситуации

 

ПРОГРАМА

Ден 1

1. Въведение

2. Тръжна процедура

·Процесът

·Възможностите

·Рисковете

3. Упражнение 1 - търг

4. Договори/Под-договори

·Предназначение на договорите

·Какво е договор / под-договор

·Важни компоненти на договорите

·Неизпълнение и неустойки

5. Договорни условия на ФИДИК

·Договорни условия за строителство (Червена книга)

·Договорни условия за технологично оборудване, проектиране и строителство (Жълта книга)

·Договорни условия за инженеринг, доставка и строителство „под ключ” (Сребърна книга)

·“Кратки договори на ФИДИК” (Зелена книга) и „Договорни условия за маркшайдерски и рекултивиращи работи” (Синя книга)

6. Сключване на договори и използване на под-изпълнители

·Разпределение на риска

·Отправяне на запитване

·Представяне на оферта

·Поръчка

·Започване на работа

7. Упражнение 2 – договорни въпроси

8. Стартиране на проект

·Съображения, свързани с организацията

·Съображения, свързани с договорите

9. Планиране и програмиране

·Важност на планирането и програмирането

·Основни принципи

 

Ден 2

1. Упражнение 3 – планиране

2. Докладване на напредъка

3. Финансови въпроси

·Остойностяване на работите

·Междинни плащания

·Управление на под-изпълнители

4. Управление на промените

·Важност на управлението на промените

·База за управление на промените

·Уведомления - защо, какво, кой, кога

·Записи и регистри - защо, какво, кой, кога

·Остойностяване на вариациите

5. Упражнение 4 – идентифициране на исковете

6. Искове

·Източници на исковете

·Видове искове според условията на ФИДИК

·Разпознаване на закъснение

·Прекъсвания

7. Разрешаване на спорове

·Представяне на претенции

·Преговори

·Уреждане

·Приятелско разрешаване на спорове

·Комисия за разрешаване на спорове

·Арбитраж

Продължителност: 2 дни

Работни езици: английски, със симултанен превод на български език

Материали за участниците: участниците ще получат книжка с презентациите, CD и пълен комплект подробни материали по темите, на български и английски език.

Такса за участие: 580 евро (без ДДС)

Отстъпка при регистрация на един участник за двата семинара на Trett Consulting: 10% от таксата за втория семинар!

За контакти: тел./факс: 02/983 10 94; 983 53 24, info@projecta.bg, www.projecta.bg


 
Рейтинг

12345
Управление на строителни и инженерингови договори | Вход | 0 Коментара
Коментарите представят мнението на лицето, което ги публикува.
Те не представят мнението на редактора на сайта.
 © Copyright 2005 Софийска Търговско-Промишлена Камара. Всички права запазени  Дизайн и разработка Сирма АИ ЕАД