Welcome to Sofia Chamber of Commerce and Industry
 
Welcome toSofia Chamber of Commerce and Industry

Партньори
Услуги за членовете
Оферти на / за членовете
Държави
Топ 10Вход
 Име
 Парола


Регистриране
Загубена парола

Интранет за членове

  


Новини: Кръгла маса за Публично - частното партньорство
24 Ноември 2008 г. - 15:07 ч.
[ Изпрати на партньор | Версия за печат ]
На 24.11.2008 г , фирма Смарт Консултинг Груп организира кръгла маса за ПЧП.

Кръгла маса за ПЧП

Фирма Смарт Консултинг Груп ЕООД, член на Софийска Камара, проведе на 24.11.2008 г. в хотел Радисън кръгла маса на тема Международни проекти в областта на Публично частното партньорство (ПЧП). На форума присъстваха г-жа Мария Капон, независим депутат, представители на ведомства и неправителствени организации. От страна на Камарата беше Председателят г-н Георги Чернев. Модератор на дискусията беше Владимир Зиновиев, управител на Смарт Консултинг Груп. Презентации имаше от страна на МИЕ, МФ, Булбанк, Съюза на инвеститорите в туризма. Основният въпрос, около който се завъртя дебата, беше относно необходимостта от законодателно регламентиране на ПЧП. Различните презентации (на МИЕ, МФ  и  Булбанк) резонно тръгваха от представяне на определение за ПЧП, ролята на различните институции, дейности и инициативи, документи. Уникредит Булбанк цитира някои конкретни проекти, свързани с ПЧП на различни нива – национално, регионално, общинско. Подобни форуми вече са честа практика – неотдавна се проведоха форуми организиран от Института за ПЧП и от НДСВ. Софийска камара писа за тях Законопроект за ПЧП, Публично - частно партньорство - Що е то?, Методи за успех на правителството и др. Интересът към темата, сам по себе си говори за потребността от законодателно уреждане на възникващите обществени отношения по повод на ПЧП. Счита се, че законодателната подкрепа за ПЧП ще бъде принос за смегчаване на кризата. Участниците акцентираха на проблема за прозрачността на ПЧ проекти. Някои се изказаха и против създаването на закон за ПЧП, тъй като той едва ли би решил проблемите. Споменато беше, че съществуващата към момента нормативна база – национална и европейска, е напълно достатъчна да регламентира процедурите. Красимир Кръстев от Института по ПЧП акцентира върху големия ресурс, който обхваща ПЧП – многократно по – мащабен от които и да са структурни европейски фондове. Той дори определи развитието на ПЧП у нас като част от антикризисна програма. От Съюза на инвеститорите в туризма предложиха да се предвиди създаването на специализирана национална организация в сектора, за да се регламентират и контролират средствата за реклама в туризма. Интересно изказване, от гледна точка на конкретна практика, направи адв. Миглена Димитрова, която говори за същесвуващи европейски формати на договори в тази област, без които е немислимо европейско финансиране. Имайки предвид оживените изкавания, то може да се каже, че форумът изигра своята роля и е път към провокиране на законодателя, който да се справи с казуса за законодателното решаване на ПЧП.


 
Рейтинг

12345
Кръгла маса за Публично - частното партньорство | Вход | 0 Коментара
Коментарите представят мнението на лицето, което ги публикува.
Те не представят мнението на редактора на сайта.
 © Copyright 2005 Софийска Търговско-Промишлена Камара. Всички права запазени  Дизайн и разработка Сирма АИ ЕАД