Welcome to Sofia Chamber of Commerce and Industry
 
Welcome toSofia Chamber of Commerce and Industry

Партньори
Услуги за членовете
Оферти на / за членовете
Държави
Топ 10Вход
 Име
 Парола


Регистриране
Загубена парола

Интранет за членове

  


Новини: Методи за успех на правителството
21 Март 2008 г. - 18:20 ч.
[ Изпрати на партньор | Версия за печат ]
Рационализация, Приватизация, ПЧП и др.

Методи за успех от страна на правителството

ИПИ препоръчва следните методи за постигане на успех от страна на правителството.

1. Рационализация. Елиминиране и намаляване на дейностите, които са извън същностните му функции. Преразпределението на капитали, субсидиите за земеделската продукция, стратегиите, свързани с развитие на индустрията и  програмите за повишава на заетостта могат да не се осъществяват със съдействието на държавата. Така биха се освободили средства, нужни за други програми или намаление на данъците.

2. Приватизация.В краткосрочен период данъкоплатците еднократно печелят от продажбата на държавните активи, а в дългосрочен - икономически растеж. 

3. Публично - частно партньорство (ПЧП). Пример за това може да бъде използването на метода на ПЧП при изграждането и поддръжката на инфраструктурата. Най-често частните фирми се наемат за дизайна, конструирането и поддържането на инфраструктурата, докато правителството осигурява финансиране и земя. Много ПЧП, обаче, претърпяват неуспех. Главната причина е лошото планиране и неясните договорни споразумения.

4. Изнасяне на дейности към частния сектор. Използване на частна фирма при осигуряване на дадена стока или услуга. Неуспехът може да бъде причинен на същата причина както при ПЧП.

5. Вътрешен контрол и мониторинг.Това ще позволи навременно откриване на несъвършенствата и по този начин ще намали загубите при провал на правителствена инициатива.

6. Засилване ролята на Сметната палата. Сметната палата трябва да изисква от всяко звено, министерство или програма да оповести плановете си за справяне с открити нередности или трудности при изпълнението на дейности. Последващите доклади с препоръки и отговори следва да са задължителни, като всички комуникации да са публични.

7. Осигуряване на разходните оценки. Сметната палата трябва да осигурява детайлни сметки на разходите при всички провалили се дейности на правителството. Това би спомогнало за по-голяма точност и би дало на участниците на пазара по-съдържателна оценка за цената на правителствен провал.

Към тези методи, Софийската камара може да добави само един и то съществен, а именно – Диалогсъс заинтересовани организации на бизнеса и пряк контакт с фирмите, така както прави това ЕК.


 
12345
Методи за успех на правителството | Вход | 0 Коментара
Коментарите представят мнението на лицето, което ги публикува.
Те не представят мнението на редактора на сайта.
 © Copyright 2005 Софийска Търговско-Промишлена Камара. Всички права запазени  Дизайн и разработка Сирма АИ ЕАД