Welcome to Sofia Chamber of Commerce and Industry
 
Welcome toSofia Chamber of Commerce and Industry

Партньори
Услуги за членовете
Оферти на / за членовете
Държави
Топ 10Вход
 Име
 Парола


Регистриране
Загубена парола

Интранет за членове

  


Новини: Aгенциятa по вписвания търси кадри
21 Март 2008 г. - 17:45 ч.
[ Изпрати на партньор | Версия за печат ]
Вещи лица, ликвидатори, контрольори и проверители, които да бъдат включени в списък към Агенция по вписванията и да бъдат назначавани от длъжностните лица по регистрация в предвидените в закона случаи.

Вещи лица, Ликвидатори, Контрольори

Агенция по вписванията набира вещи лица, ликвидатори, контрольори и проверители, които да бъдат включени в списък към Агенция по вписванията и да бъдат назначавани от длъжностните лица по регистрация в предвидените в закона случаи.

Необходими документи за вещи лица: 1. Заверено от кандидата копие на лицензза правоспособност, издаден от Агенцията по приватизация;2. Заверено от кандидата копие на диплома за завършено висше образование;3. Свидетелство за съдимост.

Необходими документи за ликвидатори: 1.Заверено от кандидата копие от диплома за завършено висше образование - юридическо или икономическо, с образователно квалификационна степен магистър; 2. Документ, удостоверяващ 3 – години професионален опит; 3. Свидетелство за съдимост.

Необходими документи за контрольори и проверители:1.Заверено от кандидата копие от диплома за дипломиран експерт счетоводител/регистриран одитор; 2. Заверено от кандидата копие от удостоверение за вписване в списъка на регистрираните одитори към Института на дипломираните експерт-счетоводители; 3.Заверено от кандидата копие от диплома за висше образование; 4. Свидетелство за съдимост.

Теки, които желаят и имат съответните документи, могат да изпратят молба по образец на следния адрес:Гр. София 1309, бул. „Александър Стамболийски” 239 вх. Б, Агенция по вписванията. Образец на Молба за вещи лица,Молба за ликвидатори и Молба за проверители и контрольори, можете да намерите на интернет страницата на Агенция по вписванията www.registryagency.bg и на интернет страницата на търговския регистър www.brra.bg , секция „Новини”. Молбата може да бъде попълнена и на място, в деловодството на Агенция по вписванията.

 

 


 
Рейтинг

12345
Aгенциятa по вписвания търси кадри | Вход | 0 Коментара
Коментарите представят мнението на лицето, което ги публикува.
Те не представят мнението на редактора на сайта.
 © Copyright 2005 Софийска Търговско-Промишлена Камара. Всички права запазени  Дизайн и разработка Сирма АИ ЕАД