Държави
Последно редактирана : 2007-01-18 11:18:39 (30084 прочитания)

 

Република БЕЛАРУС

Полезна бизнес информация

www.tppm.by

eet@tppm.by

Беларуска търговско- промишлена палата

www.guide.export.by

Пътеводител по създаване и водене на бизнес в Република Беларус

 

Заб: Актуални оферти - виж раздел оферти в ляво

за  контакти:  Посолство на Република Беларус

                    

1505,   София, ул. „Никола  Караджов" № 3, тел.: 971-71-31, тел./факс: 973-31-00

Интернет-адрес:  www.belembassy.org/bulgaria, e-mail: bulgaria@belembassy.org

 

 

 

    Република ПОЛША

Полезна бизнес информация

www.brhplsofia.bsbg.net

Търговски оферти от Полша (търсене и предлагане)

Регистрация в база данни (безплатно)

www.exporter.gov.pl

Промоция на полския бизнес

Как да правим бизнес в Полша

Панаири в Полша

Митническа тарифа в Полша

www.paiz.gov.pl

Инвестиции в Полша

Търговски обмен ( между България и Полша)

Икономика на Полша

Държавни и други институции

Заб: Актуални оферти - виж раздел оферти в ляво

за  контакти: Икономически търговски отдел на Посолство на Република Полша

                        e-mail: brh_pl_sofia@bsbg.net тел: (+359 2) 944-16-86, 943-42-45

                        София, бул. Евлоги Георгиев N; 125

 

  Чешка Република

  Полезна бизнес информация

http://www.mzv.cz/wwwo/default.asp?idj=13&amb=71

Посолство на Чешката република в Бьлгария

http://www.mzv.cz/wwwo/default.asp?idj=13&amb=71

sofia@embassy.mzv.cz

Търговско-икономически отдел

 

Заб: Актуални оферти - виж раздел оферти в ляво

за  контакти:  Посолство на Чешката република в България