Услуги за членовете
Последно редактирана : 2008-03-28 14:44:34 (31525 прочитания)

ТАРИФА

за услугите на Софийска камара

Вид услуга

Показател

Цена за членове

лв

Цена за нечленове

лв

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

Консултация по външнотърговското и митническо законодателство на Република България.

 

 

 

Предоставяне на  писмена информация в отговор на конкретно запитване в областта на:

·        Трудовото и търговско право

·        Финансови пазари и инструменти

·        Банково и застрахователно дело

·        Данъчни задължения

·        Програми на ЕС

·        Финансов контрол

·        Тръжни процедури

·        Договори – търговски, трудови и др.

·        Счетоводство и контрол

·        Управление на качеството

·        За текущи търгове, финансирани чрез фондовете на Европейския съюз, вкл. консултантска помощ при изготвяне на тръжна документация.

 

устна консултация

 

писмена консултация

 

 

30

 

 

140

 

 

 

 

280

 

 

40

 

 

200

 

 

 

 

 400

3.

Контактна информация за българскa фирмa

30 

40

4.

Публикуване на оферта   на Интернет страницата на Софийска камара

 

Информация до 10 000 фирми

- еднократно

 

- месечно

 

 

 

 

мейлинг

 

30

 

 

 

 

70

 

350

 

40

 

 

 

 

100

 

500

5.

Публикуване на реклама на страницата на Софийска камара:

·        банер с линк

 

 

 

 

 

За месец

 

 

 

 

700

 

 

 

 

1000

 

6.

Организиране на бизнес-срещи

140

200

7. Публикуване на реклама в сайта на "Търговски вестникъ"

За месец

140

200

8.

Публикуване на реклама в "Търговски вестникъ"

За месец

700

1000

9.

Съдействие за намиране на търговски партньори

280

400